بلوک سبک لیکا

لیکا به دانه های منبسط شده رس گفته میشود که در برخی کشورها از جمله اروپا و آمریکا بنام لایتگ، آگلایت و آرژکس می شناسند.

 

شنبه ۲۷-۰۵-۱۳۹۷
برچسب ها: