دستگاه بلوک زن سری TM

دستگاه ثابت سری TM

دستگاههای ثابت سری TM دستگاههایی با طراحی جدید میباشند که در آنها سرعت تولید در اولویت میباشد و همچنین این سری از سیستم ویبره متفاوتی بهره مند میباشند که تولید با کیفیت را فراهم میسازند همچنین در طراحی این سری سعی شده که ساختار دستگاه نسبت به سری پیوینگ کوچکتر باشد.

 

مدلهای سری TM

اندازه پالت

تعداد بلوک در هر پالت

دو پاکته

تک پاکته

مدل

بلوک 10

بلوک 15

بلوک 20

87x46

6

5

4

 

*

TM-400

92x98

16

10

8

 

*

TM-502

98x92

16

10

8

*

 

TM-508

115x92

24

12

10

*

*

TM-510

146x92

24

14

12

 

*

TM-512

150x135

33

24

18

 

*

TM-518

135x150

33

24

18

*

 

TM-536

* کورس تولید بطور متوسط 150 پالت در هر ساعت میباشد

فیلم تولید دستگاه TM-400

AzaranMobin