بلوک سیمانی چیست؟

بلوکهای سیمانی در ایران بیشتر پس از آنکه نظام مهندسی استفاده از بلوکهای سفالی را به علت نحوه تولید آنها (استفاده از گاز) بالا در تولید، محدود و یا بعضا ممنوع نمود متدوال و جایگزین شدند.به قطعاتی که برای ساخت دیوار و سقف خانه ها از آنها استفاده میشوند گفته میشود و در دو دسته سبک و سنگین تولید میشنود.

بلوک های سبک سیمانی: از سیمان، آب و پوکه تولید میشوند.

بلوکهای سنگین سیمانی: از سیمان، آب و شن و ماسه تولید میشنود.

 

AzaranMobin