قالب بتن >> قالب بلوک سقفی

قالب بلوک سقفی

طراحی و ساخت انواع قالب بلوک سقفی بسفارش مشتری برای تمامی دستگاههای بلوک زنی سیار و ثابت (پیوینگ، پیوسینگ)

قالب بلوک سیمانی

قالب بلوک سقفی طراحان

AzaranMobin