میکسر بتن >> میکسر بلوک زنی- میکسر جدول زن

میکسر بلوک زنی- میکسر جدول زن

میکسرهای بلوک زنی و میکسر های جدول بتنی طراحان در ظرفیتهای مختلف و همچنین در طرحهای متنوع مهندسی و ساخت میگردند.

در ساخت میکسرها تمامی لوازم از استاندارهای لازم برخوردار هستند و همچنین میکسر ها دارای طول عمر زیادی میباشند.

TU2000

تك پاكته

TU2000

دو پاكته

TO1200

طرح ليپهر

TO1000

طرح ليپهر

TU1200

تک پاکته

TU1200

دو پاکته

TU1000

 

نوع

هيدروليک

هيدروليک

دستی

دستی

دستی

هيدروليک

دستی

سيستم کنترل

30*2 HP

30*2 HP

30 HP

30 HP

30 HP

30 HP

30 HP

قدرت دينام اصل

10 KW

10 KW

4 KW

-

5 KW

-

4 KW

دينام پاکت

-

-

-

-

-

10 HP

-

دينام هيدروليک

1000

1000

500

350

500

350 - 200

350

ظرفيت

50 RPM

50 RPM

40 RPM

45 RPM

50 RPM

50 RPM

50 RPM

سرعت گردش دقيقه

30 M ²

30 M ²

15 M ²

8 M ²

15 M ²

12 M ²

10 M ²

مقدار توليد در ساعت

دارد

دارد

دارد

ندارد

دارد

دو پاکته

دارد

باک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     میکسر عمودی یا گرد                                                                                                                                                            میکسر افقی وینچ دار ( دوپاکته)

                                         

AzaranMobin