قالب بلوک تیغه ای

قالب بلوک تیغهای

طراحی و ساخت انواع قالب بلوک تیغهای که جز قالب بلوک سیمانی میباشد بسفارش مشتری برای تمامی دستگاههای بلوک زنی سیار و ثابت (پیوینگ، پیوسینگ)

برچسب ها: ,