قالب بلوک تیغه ای

قالب بلوک تیغه ای

قالب بلوک تیغه ای زمانبرترین و سخترین نوع قالب از نظر ساخت در بین قالبهای بلوک سیمانی میباشد که این شرکت حساس ترین قالبها را برای انواع دستگاههای داخلی و خارجی طراحی و تولید نموده است که مورد قبول و تایید شرکتهای سفارش دهنده بوده است.

طراحی و ساخت انواع قالب بلوک تیغه ای که جز قالب بلوک سیمانی میباشد بسفارش مشتری برای تمامی دستگاههای بلوک زنی سیار و ثابت (پیوینگ، پیوسینگ)

برچسب ها: