قالب بلوک دیواری

قالب بلوک دیواری

طراحی و ساخت انواع قالب بلوک دیواری که جز قالب بلوک سیمانی میباشد بسفارش مشتری برای تمامی دستگاههای بلوک زنی سیار و ثابت (پیوینگ، پیوسینگ)

 

برچسب ها: