قالب بلوک سقفی

قالب بلوک سقفی

طراحی و ساخت انواع قالب بلوک سقفی که جز قالب بلوک سیمانی میباشد بسفارش مشتری برای تمامی دستگاههای بلوک زنی سیار و ثابت (پیوینگ، پیوسینگ)


برچسب ها: ,