بلوک سبک سبکدانه

در این نوع بلوکها یا بتن از انواع مصالح سبکدانه برای پایین آوردن دانسیته استفاده میکنند که این مواد بعضا از طبیعت استخراج میشود بعضا به صورت صنعتی تولید میشوند. یکی از مهمترین سبکدانه ها طبیعی پامیس میباشد که منابع معدنی آن در سراسر کشور یافت میشود و یکی دیگر از مواد طبیعی پوکه معدنی میباشد که پوکه معدنی تبریز مرغوبترین میباشد.

از مواد صنعتی سبک میتوان به لیکا، پرلیت و دانه های پلی استایرن اشاره نمود که در تولید انواع بلوک سبک سبکدانه ای استفاده میشوند.

شنبه ۲۷-۰۵-۱۳۹۷
برچسب ها: